Koszyk
ilosc: 0 szt.  suma: 0,00 zł
Witaj niezarejestrowany
Przechowalnia
Tylko zalogowani klienci sklepu mogą korzystać z przechowalni
wyszukiwarka zaawansowana
Wszędzie
Wszędzie Tytuł Autor ISBN
szukaj

LUTUTÓW. ERYGOWANIE MIASTA I JEGO DZIEJE 1841-1870

LUTUTÓW. ERYGOWANIE MIASTA I JEGO DZIEJE 1841-1870
Promocja
Isbn: 9788391378837
Ean: 9788391378837
Liczba stron: 76
Format: 170x240mm
Na polskim rynku wydawniczym ukazało się już wiele monorafii miast, miejscowości czy
regionów. Do tej grupy w 2002 roku dołączył Lututów.
Miejscowość ta jest częścią historycznej ziemi wieluńskiej, obecnie nale
ży do powiatu wieruszowskiego.
Historia Lututowa to ciąg wzlotów i upadków. Na początku XV wieku
uzyskał status miasta, a już na przełomie XVII i XVIII wieku wymieniany
był w grupie wsi. Podobny los spotkał Kamion i Toporów w ziemi wieluń
skiej.
W roku 1840 Stanisław Biernacki, właściciel Lututowa, rozpoczął stara
nia u władz Królestwa Polskiego, o nadanie praw miejskich tej miejscowo
ści. Ostatecznie 7 marca 1843 roku Rada Administracyjna Królestwa Pol
skiego podniosła Lututów do rangi miasta.
Prezentowana praca, obok wstępu, składa się z 13 rozdziałów.
Treści w
niej zawarte można podzielić na trzy podstawowe grupy tematyczne.
Pierwsza dotyczy dziejów Lututowa i obejmuje krótki rys historyczny,
omówienie wspomnianych już starań Stanisława Biernackiego o erygowa
nie miasta, udział jego mieszkańców w powstaniu styczniowym oraz de
gradację Lututowa do rangi osady. Z wyjątkiem Wielunia, taki los spotkał
wszystkie miasta leżące na obszarze ziemi wieluńskiej.
W drugiej grupie tematycznej autor omawia funkcjonowanie władz miej
skich, ich skład i strukturę, relacje - mieszkańcy Lututowa a właściciele
miasta, szkolnictwo oraz życie religijne. Ponadto autor w ujęciu tabela
rycznym przedstawił liczbę ludności Lututowa na tle pozostałych miast
ziemi wieluńskiej. Jest to szczególnie trafne posunięcie. Wykazuje bowiem,
że w badanym okresie regres demograficzny dotknął wszystkich miast po
wiatu wieluńskiego.
Trzecia grupa tematyczna obejmuje szeroko pojętą ekonomikę miejską.
Można znaleźć w niej wiele cennych informacji o zabudowie i granicach
miasta, a przede wszystkim o zajęciach ludności. Bardzo ciekawa i wiele
mówiąca jest informacja o braku organizacji cechowych oraz wykaz rze
mieślników lututowskich. Świadczyć to może o słabym rozwoju Lututowa
jako ośrodka miejskiego.
Rocznik Wieluński
Tom 3 (2003)
RECENZJE, OMÓW IENIA
T A D E U S Z OLEJNIK, LU TU TÓ W . E R Y G O W A N IE M IASTA I
JIE G O D Z IE J E (1 8 4 1 -1 8 7 0 ) 9 WIELUŃ 2003; BIBLIOTEKA
W IE L U Ń SK IE G O TOWARZYSTWA NAUKOW EGO, t. 2
sss.75 (Z b ig n ie w S zczerbik).
Rok wydania: 2002
cena promocyjna:
30,00 zł
40,00 zł
Dane kontaktowe
Księgarnia internetowa
"booknet.net.pl"
ul.Kaliska 12
98-300 Wieluń
Godziny otwarcia:
pon-pt:  9.00-17.00
w soboty 9.00-13.00
Dane kontaktowe:
tel: 43 843 1991
fax: 68 380 1991
e-mail: info@booknet.net.pl

 

booknet.net.pl Razem w szkole Ciekawa biologia dzień dobry historio matematyka z plusem Nowe już w szkole puls życia między nami gwo świat fizyki chmura Wesoła szkoła i przyjaciele